Job i Skanderborg

Søger du efter job i Skanderborg, så er du landet det helt rigtige sted. Job-i-skanderborg.dk er lanceret i samarbejde med Ofir.dk og andre jobsites, så du kun skal lede på ét jobsite efter dit nye arbejde. På siden dækker vi alle typer jobs og alle fag, både i det offentlige og det private jobmarked, så der er også et arbejde til dig.

Du kan også oprette en jobagent. Så sender vi automatisk en e-mail til dig, når der opslåes nye ledige stillinger i dit nærområde. Husk, at du også kan benytte vores søg-efter-afstand-funktion til at begrænse eller udvide din jobsøgning alt efter, hvor langt du er villig til at rejse, til og fra dit arbejde. Du finder funktionen nederst til venstre på søgesiden.

Ofir ønsker dig held og lykke med din jagt efter et nyt arbejde!

SE ALLE LEDIGE JOB HERPædagog til vikariat Skanderborg Aktivitetscenter
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Pædagog søges 5 mdr. vikariat til Skanderborg Aktivitetscenter. Skanderborg Aktivitetscenter søger en frisk og initiativrig pædagog til et 25 timers vikariat fra den 9. marts til 2. juli 2015, til vores dagcenterteam på Pavillon 4 Dyrehaven 10 D. Skanderborg Aktivitetscenter er et kommunalt dagtilbud til voksne med varig nedsat fysisk / psykisk funktionsevne, jævnfør § 103 og 104 i Serviceloven. Vi er ca. 28 ans 120 borgere fordelt i forskellige grupper: dagcenter, aktivitetsgruppe, hvori indgår en kantine, STU, Udehold, og en butik i Skanderborg. Vi er beliggende på Sølunds område og på andre matrikler i kommunen. Hvad er opgaven? Du skal indgå i et team på Pavillon. 4, bestående af i alt 9 medarbejdere. Du bliver en del af vores dagcenterteam
Udadvendt bibliotekar til Skanderborg Kommunes Biblioteker
Skanderborg Kommune
Østjylland
Skanderborg Kommunes Biblioteker søger pr. 1. marts 2015 eller snarest herefter en bibliotekar 25 timer ugentligt til Hørning Bibliotek. Skanderborg Kommunes Biblioteker består af bibliotekerne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg. Du er ansvarlig for Vores arrangementer og udstillinger med alt hvad det indebærer Du skal Have dit hjerte i det kulturelle aspekt i biblioteket og samtidig have udlånsvagter i vores travle etrumsbibliotek, hvor vi også varetager borgerserviceopgaver Deltage i netværk ud af huset med såvel bibliotekarerne på de andre biblioteker i kommunen som med kulturelle aktører i lokalområdet Have interesse for blandt samarbejde med aktive medborgere Vi forventer Du er uddannet bibliotekar DB, cand. scient. bibl. fra IVA eller
GIS-medarbejder til Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Vi søger en medarbejder med faglig viden/uddannelse i Geoinformatik, som Kort- og Landmålingstekniker, Teknisk Designer eller anden teknisk uddannelse. En effektiv udnyttelse af kortlægning og geografisk information er det centrale omdrejningspunkt for den digitale forvaltning og på kommunens øvrige serviceområder og i Kort og GIS teamet i Skanderborg Kommune har vi fokus på at: GIS er det georelaterede fundament for en effektiv digital forvaltning. GIS skal være en del af den intelligente arbejdsplads i alle forvaltninger. GIS er en del af den udvidede service og selvbetjening for borgerne. Af værktøjer bruger vi Desktop GIS: ArcGIS Desktop 10.1 WebGIS: Spatial Suite (Grontmij). Dine arbejdsopgaver Vedligehold af Grundkort (ÆUP, LSA) Geokodning
ViSS.dk - Videnscenter Skanderborg, Sølund søger 2 konsulenter/undervisere
Skanderborg Kommune
Østjylland
To af vores dygtige medarbejdere har søgt nye udfordringer, hvorfor vi søger to konsulenter til faste stillinger på 37 timer pr. uge fra 1. marts 2015. Vi søger en medarbejder med erfaring inden for målgruppen mennesker med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Kvalifikationer: Pædagog med bred viden om special- og neuropædagogik samt neuropsykologi Relevant efteruddannelse, fx master/diplomuddannelse, speciale i neuropædagogik / neuropsykologi Ergo-/fysioterapeut med relevant efteruddannelse og viden om neuropædagogik / neuropsykologi Psykolog med speciale i neuropsykologi og viden om neuropædagogik Mundlige og skriftlige formidlingskompetencer Erfaring med flere af følgende områder: Undervisning af fagpersonale i neuropædagogik Tilrettelæggelse
Pædagog til Bostøtecentret Skanderborg
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Vi er et socialpædagogisk tilbud, der omhandler hjemmevejledningen i egen bolig, samværstilbud samt Bofællesskaberne Skrænten og Poul la Coursvej. Vi får flere og flere borgere tilknyttet Støttecentret, og derfor kan vi udvide personalegruppen med en 30 timers stilling, med mulighed for time forøgelse senere. Vi er midt i en stor forandring proces, hvor vi den 01.02. 2015 har fusioneret 3 afdelinger sammen, og skabt en ny organisations struktur, hvor alle medarbejdere vil få samarbejdes relationer med hinanden. Vi er et bo/samværs tilbud, hvor vi vægter anerkendelse i relationen. Et samvær med gensidig respekt og værdighed, således at alle oplever at være i et trygt miljø med omsorg, trivsel og tillid. Vi arbejder på at vedligeholde/udvikle
Socialrådgiver til Fleksjobservice, Jobcenter Silkeborg
Job og Erhverv
Midtjylland, Østjylland
Midlertidig stilling 37 timers, ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset til foreløbig et år. Jobindhold: yde rådgivning og vejledning af borgere, der modtager ledighedsydelse eller er ansat i fleksjob afholde individuelle kontaktforløbssamtaler revurderinger udarbejde beskrivelser mhp fremlæggelse til Rehabiliteringsudvalg henvisning til aktive forløb samarbejde med anden aktør Din faglige baggrund: er uddannet socialrådgiver har et bredt kendskab til og gerne erfaring indenfor social- og arbejdsmarkedslovgivningen er fortrolig med anvendelse af It herunder gerne Office pakken samt Schultz Fasit Dine personlige kvalifikationer: er resultatorienteret, udadvendt og kontaktskabende har let til smil og grin kan arbejde systematisk
Uddannet lægesekretær til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
Diagnostisk Center
Midtjylland, Østjylland
ldremedicinsk Ambulatorium, Diagnostisk Center i Silkeborg søger en frisk og dynamisk lægesekretær En fast nyoprettet stilling som uddannet lægesekretær til ldremedicinsk Ambulatorium på 37 timer i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse pr. 1. marts, eller efter aftale. Om stillingenI ldremedicinsk Ambulatorium vil du som lægesekretær arbejde sammen med 2 overlæger, 2 sygeplejersker og tilknyttet terapeuter, der arbejder sammen omkring den ambulante, såvel som den indlagte patient i et område, der er i god udvikling. Din arbejdsdag bliver derfor både afvekslende og fyldt med faglige udfordringer, og der bliver rig mulighed for indflydelse på arbejdsdagens tilrettelæggelse af opgaver som booking, registrering,
GIS- og Geodatakonsulent, specialist til Informatiksektionen, Teknik- og Miljø
Informatik, Silkeborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Brænder du for GIS- og geodata? GIS- og Geodatakonsulent, specialist til Informatiksektionen, Teknik- og Miljø Silkeborg Kommune er helt i front indenfor GIS- og geodataområdet, både i forhold til udbredelse, anvendelse og kvalitet. Informatiksektionen i Teknik- og Miljø har ansvaret for at vedligeholde, udvikle og sikre driften af en stor og kompleks systemportefølje bestående af WebGIS, databaser, CMS systemer, mobilløsninger, web-services, fag-snitflader mm. Geografiske informationssystemer indeholdende aktuelle og kvalitative geodata er i stadig stigende grad et væsentlig fundament for mange typer af sager, afgørelser og analyser i den kommunale verden. Silkeborg Kommune har derfor konstant et stort fokus på det at bringe geodata i spil,
Integrationsvejledere til Støtte- og Vejledningsteamet i Socialsektionen
Støtte- og vejledningsteam
Midtjylland, Østjylland
Støtte- og Vejledningsteamet i Socialsektionen søger to nye medarbejdere til opgaven som integrationsvejleder. Stillingens hovedindhold er varetagelse af den forebyggende integrationsmæssige indsats i flygtningefamilier med børn under 18 år. Stillingen er på 37 timer ugentligt og tidsbegrænset til 1 års varighed med mulighed forlængelse. Silkeborg Kommune ønsker at skabe en helhedsorienteret integrationsindsats de første 3 år efter modtagelsen af flygtningefamilier. Indsatsen er derfor samlet i Socialsektionen, hvor myndighed og udførerenheden er i tæt samarbejde, men adskilt i teams. Arbejdet som integrationsvejleder foregår hovedsageligt ude i familiernes hjem og i samarbejde med de kontaktflader som familien har. Samarbejdspartnerne omkring
Pædagog til Daginstitutionen Regnbuen
Regnbuen
Midtjylland, Østjylland
Daginstitutionen Regnbuen søger en pædagog i vikariat på 30 timer pr. uge, frem til 1. juli 2015. Tiltrædelse snarest muligt. Regnbuen er en kommunal integreret daginstitution med børn i alderen 0 - 6 år, vi er normeret til 32 vuggestuebørn og 59 børnehavebørn og er 17 voksen ans Vores institution ligger tæt på skoven og grønne arialer. Regnbuen er en af tre enheder i Daginstitutionen "På Toppen", Hvinningdal - Silkeborg. Udover Regnbuen består institutionen af enhederne Hvinningdal Børnehus og Kjærsgård. De tre afdelinger ligger geografisk tæt på hinanden og huser tilsammen ca. 300 børn samt 54 ans Vi forventer, at du: er uddannet pædagog og er faglig velfunderet har et positiv livssyn og en humoristisk sans kan arbejde anerkendende og inkluderende
Jobkonsulent til Integrationsteamet
Integration
Midtjylland, Østjylland
Brænder du for at arbejde med andre kulturer, sprog, religioner og hjælpe mennesker godt på vej i det danske samfund, så er arbejdet som jobkonsulent i Integrationsteamet i Silkeborg måske noget for dig. Integrationsteamet søger pr. 1. marts 2015 en dygtig og erfaren kollega til stillingen, som er 37 timer pr. uge. I Silkeborg er integrationsindsatsen samlet i et Integrationsteam, der består af jobkonsulenter og myndighedsrådgivere. Integrationsteamet er fysisk placeret i Job- Borgerservice og vores målgruppe er borgere under integrationsperioden. Vi har samlet indsatsen, da vi mener det gør indsatsen omkring nytilkomne flygtninges start i Danmark mere helhedsorienteret. Vi modtager mange nye borgere i Silkeborg, hvorfor vi optimerer indsatsen.
Socialrådgiver til Socialteam, Job- og Borgerservice
Socialteam
Midtjylland, Østjylland
Socialteamet i Silkeborg Kommune søger en ny socialrådgiver eller socialformidler i en fast stilling til myndighedsarbejde for uds Socialteamet arbejder med socialt uds Borgerne har ofte mange forskellige typer udfordringer blandt andet indenfor autismespektret, angst, OCD, misbrugsproblematikker og sociale problemstillinger som følge af opvækstvilkår. Socialteamet, som er en del af Socialafdelingen, består af 10 medarbejdere, som alle arbejder med myndighedsarbejde omkring voksne. Desuden ydes der rådgivning i forhold til boligplacering samt råd og vejledning, om alt hvad der kan give udfordringer for uds Vi er i teamet involveret i flere projekter der går på tværs af afdelinger og sektioner, samt har meget tværfaglig tilgang til borgere med
Sygeplejerske til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg
Diagnostisk Center
Midtjylland, Østjylland
En stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse pr. 1. april 2015. Om Diagnostisk Center Diagnostisk Center er etableret 1. april 2011 og er en fusion bestående af Radiologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling. Centerledelsen består af to ledende overlæger og en oversygeplejerske. Se i øvrigt mere herom på www.regionshospitaletsilkeborg.dk Om stillingenDiagnostisk Center har en ambition om yderlig udvikling af det geriatriske område, hvorfor visøger endnu en sygeplejerske, der gerne har dokumenteret viden og erfaringer fra ansættelse i det geriatriske speciale. Der er aktuelt ansat to geriatriske overlæger, n sygeplejerske, og vi er i gang med at rekruttere en sekretær,
Postomdeler (deltid/fredag) til Galten
PostNord Danmark
Østjylland
FRISK LUFT TIL HJERNECELLERNE Bliv fredagsomdeler i Galten! KORT OM JOBBET Her er det frie og uafhængige job til dig, der har lyst til at få en god løn, et stort ansvar og frisk luft. Sammen med gode kolleger skal du omdele post på cykel, scooter eller i bil om fredagen. Du bliver tilknyttet distributionscenteret i Galten, Torvet 5, 8464 Galten. Arbejdstiden er ca. 9 timer inkl. frokostpause om fredagen indenfor tidsrummet kl. 8.00 18.00. Timelønnen er 110,59 kr. Der er tillæg for at arbejde efter kl. 17 på 27,30 kr. i timen. Løn- og ansættelsesforhold efter Industriens Overenskomst samt lokalaftaler med 3F for postarbejdere. Du er fyldt 18 år og du læser, skriver og taler dansk på et tilfredsstillende niveau. Det er en fordel, at du har kørekort.
Bibliotekar der brænder for IT
Skanderborg Kommune
Østjylland
Skanderborg Bibliotek søger pr. 1. marts 2015 eller snarest herefter en medarbejder 32 timer ugentligt, som interesserer sig for IT og undervisning og har engagement og lyst til at arbejde med formidling af bibliotekets tilbud. Skanderborg Kommunes Biblioteker, der består af bibliotekerne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg, varetager forskellige borgerservicefunktioner. Du skal arbejde med: Vedligeholdelse af pcer og konsoller på de fire biblioteker Netværkstedet i Skanderborg Bibliotekets hjemmeside Undervisning både internt og eksternt Udlånsvagter inkl. aften- og lørdagsvagter Vi lægger vægt på at du: Er IT- og udviklingsorienteret Er interesseret i publikumskontakt Kan tage ansvar Er i stand til at arbejde selvstændigt og fleksibelt Har
Frisørassistent
SALON SKANDERBORG ApS
Midtjylland, Østjylland
Vi søger en fuldtidsansat frisør assistent, der vil være med til at videreudvikle den positive fremgang i Salon Skanderborg - er det dig? Vi forventer: 4-årig frisøruddannelse Kan dit håndværk og sætter en lid i dit arbejde Loyal Klar på nye udfordringer Ansvarsbevidst / stabil Positiv / glad / selvstændig Opdateret på tidens tendenser Vi tilbyder: Energisk arbejdsmiljø Gode kolleger Søde kunder God atmosfære Ansvar / indflydelse Kurser til videreudvikling Matcher ovenstående din person, ser vi frem til at modtage din ansøgning med vedlagt CV - sendes dk eller ved henvendelse på adressen Adelgade 127, 8660 Skanderborg YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Pedelmedhjælper - Mølleskolen Ry
Skanderborg Kommune
Østjylland
Mølleskolen søger en pedelmedhjælper, som vil være vores blæksprutte, pr. 1. juni 2015. Til arbejdsopgaverne hører bl.a. vedligehold af skolens bygninger inde og ude vedligehold af udearealer teknisk drift af skolen (du bliver oplært) tæt samarbejde med rengøringspersonalet og eventuelt afløsning servicere interne og eksterne brugere være en del af praktiske arrangementer på skolen, også uden for almindelig arbejdstid Vi søger en person, der har gode samarbejdsevner er struktureret, ansvarsbevidst og initiativrig er humoristisk, fleksibel, serviceminded og glad for at omgås børn og voksne kan anvende IT på brugerniveau har kørekort har hænderne skruet godt på Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for indflydelse en spændende og stor arbejdsplads
Afdelingsleder PCBA (print montage)
ETK EMS Skanderborg A/S
Østjylland
Arbejdsopgaver - Du får ansvaret for at udvikle og drive PCBA afdelingen, med 25 dygtige medarbejder - Du skal stå for finplanlægningen af dagligdagen og i gang sætning og afslutning af ordre - Du skal optimerer og trimme produktions flowet, og sikre en effektiv produktion - Du får ansvaret og bliver en del af det produktionstekniske team for PCBA afdelingen, sammen med produktionsteknikerne _ Du skal i samarbejde med afdelingslederen for Back-End afdelingen og fabrikschefen løbende sikre at produktionen kører optimalt og hele tiden udvikler sig Praktisk erfaring Hvis du er den rette kandidat har du indgående erfaring med SMT og gerne HMT Der ud over har du erfaring med følgende punkter: - Personale ledelse - Planlægning - IPC610 Personprofil
Pedel/servicemedarbejder
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
til Solsikken Voerladegård Nu har du chancen! Har du lyst til at arbejde med service og vedligehold, så har vi en ledig stilling på 15 timer ugentlig pr. 1. marts 2015 . Jobbet Ansvarsområder vedr. bygninger, inventar, teknisk anlæg og grønne områder Vedligehold af og tilsyn med bygninger Udføre mindre håndværksmæssige reparationer Vedligehold af og pasning af udendørsarealer Tilsyn med bilparken Ad hoc opgaver Indgå i samarbejdet med det øvrige servicepersonale Din arbejdstid vil ligge i tidsrummet kl. 7.00 13.00 på hverdage, 2 - 3 dage ugentligt Vi forventer, at du Er teamplayer og kan indgå i samarbejdet med andre faggrupper Er serviceorienteret og kan omgås vores borgere på en respektfuld og naturlig måde Har overblik og kan arbejde selvstændig
Lærer barselsvikar indskolingen
Skanderborg Kommune
Østjylland
Ny lærer søges pr. 20. marts Virring Skole tilbyder vikariat fra 20. marts og frem til 30. juni 2015 Stillingen er tilknyttet indskolingen, og ansøgere må gerne have et eller flere af fagene dansk, matematik, natur/teknik og idræt Virring Skole er En afdelingsopdelt skole Et sted med et godt og udviklende teamsamarbejde En skole, hvor fællesskabet prioriteres højt En 2 sporet skole 0.-9. klasse 450 elever 33 lærere, 12 pædagoger og 7 teknisk/administrative medarbejdere Vores nye kollega skal Være engageret, anerkendende og positiv Kunne indgå i et tæt forpligtende teamsamarbejde Have faglig indsigt og være udviklingsorienteret Yderligere oplysninger kan fås hos skoleleder Jette Hedelund tlf. 87 94 26 61 / 60 49 94 96. Der er åbent hus på Virring
Medarbejdere til Dagtilbud Hørning.
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Vi leder efter engagerede, omstillingsparate og energiske medarbejdere! Kunne du tænke dig at blive en del af Dagtilbud Hørning, så læs her: Vi mangler: 1 kostfaglig eneansvarlig. 3 pædagoger. 1 pædagog til barselsvikariat. 2 pædagogmedhjælpere. Dagtilbud Hørning består af 3 huse; Elgårdsminde, Rosenvænget og Skovkanten. Køkken: Vi søger en kostfaglig eneansvarlig til at lave mad til vores vuggestue og børnehave børn. Stillingen er på 35 timer. Pædagog: Vi mangler en pædagog på 37 timer til en børnehave gruppe i Børnehuset Skovkanten, en pædagog på 32 timer til en vuggestuegruppe i Børnehuset Rosenvænget, samt en pædagog på 32 timer til Børnehuset Elgårdsminde. Barselsstillingen er på 37 timer til børnehaven i Børnehuset Skovkanten. Medhjælper:
Pædagog eller lærer til klub og skole
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Skovbymosegaard Fritidsklub søger en pædagog eller lærer som i et tidafgrænset periode kan udføre opgaver i skolen og i klubben. Vi er en klub i rivende udvikling hvor opgaver inden for understøttende undervisning i skolen og relations opgaver i klubben kalder på faglighed og personlighed. Din opgave i skolen vil sammen med dit team være at understøtte årgange fra mellem trin til overbygningen i udeskolen. Du vil indgå i et engageret team hvor teamånden er højt prioriteret. I klubtiden bliver dine opgaver at understøtte børn og unges handlekompetencer. Du vil sammen med dine kollegaer arbejde på at skabe en god overgang fra skolen til klubben, og du vil indgå i en kultur hvor der er et højt aktivitetsniveau, og højt til loftet. En af vores styrker
Ryvang søger sosu-hjælper/assistent til kombineret natte-morgenvagtsstilling - er du morgenfrisk?
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Lokalcenter Ryvang søger sosu-hjælper/sosu-assistent til kombineret n marts 2015 en sosu-hjælper/sosu-assistent til en kombineret n Stillingen er på gennemsnitlig 22,45 timer pr. uge, med arbejde hver anden uge mandag-søndag fra kl. 04.30-11.00. Vi er en gruppe engagerede kollegaer der arbejder i og omkring Ry. Stillingen er tilknyttet inde gruppen, som er sammensat af sosu-assistenter og sosu-hjælper og sygeplejerske. Vi søger en engageret kollega der, ligesom os vil være med til at være en del af et fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter arbejdsglæde og god betjening af borgerne i højsæde. Lyder det som noget for dig? Så er du meget velkommen til at kontakte os og høre nærmere: Teamleder Jette Lithén på tlf. 8794 8802 eller planlægger
Lokalcenter Ryvang søger fastansatte afløsere til planlagte vagter samt afløsere på tilkald
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Vi søger både uddannede og ikke uddannede kollegaer, som interesserer sig for og gerne vil arbejde med ældre mennesker. Et arbejdsområde der er mangfoldigt, spændende og udviklende. Vi har en forventning om, at du kan indgå i et respektfuldt samarbejde med borgerne ud fra deres individuelle behov. Opgaverne er praktisk bistand og pleje som foregår hos borgere inde på centret samt ude i distriktet. Vi tilbyder oplæring og kompetenceudvikling blandt gode kollegaer. Som fastansat afløser kan vi tilbyde planlagt arbejde i hverdage samt hver 2. eller 3. weekend. Vi tilrettelægger arbejdsplanen sammen. Alternativt hvis du ikke ønsker, at binde dig til faste vagter, kan vi tilbyde ansættelse som tilkaldevikar. Cykler stilles til rådighed. Har du yderligere
Lokalcenter Tjørnehaven søger afløsere
Skanderborg Kommune
Østjylland
Har du lyst til at yde omsorg, pleje og praktisk hjælp for vores medborgere? Vender dine hænder rigtigt, sidder hjertet på rette sted og kan du reflektere over det, du møder i hverdagen? Så er det måske dig vi søger som afløser, uden fast timetal. Vi er en arbejdsplads i udvikling, hvilket betyder, at vi sætter faglighed og trivsel højt, at vi arbejder hen mod at være teambaserede og at vi hele tiden synes vi kan blive endnu bedre. Vi forventer af dig at du kan arbejde både dag og aften samt weekender/helligdage du er stabil du er fleksibel du har gå-på-mod du har overblik du må gerne have erfaring fra lignende job Du får udvikling og erfaring inden for plejeområdet godt kollegaskab et godt fagligt miljø Har du spørgsmål eller lyst til at høre
Vikar til køkken
Skanderborg Kommune
Østjylland
Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter søger en køkkenvikar til vores lille fælles køkken med to fastansv. Ansættelsens timetal kan variere fra få til flere timer, alt efter, hvad der skal vikarieres for. Køkkenet er bemandet på alle hverdage frem til kl. 16.30. Bavnebjerg er et botilbud for voksne mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Den pædagogiske støtte gives efter Servicelovens paragraf 85 og boligerne udlejes efter Lov om almennyttige boliger. Se evt. http://www.bavnebjerg.dk Opgaverne som vikar er køkkenrelaterede opgaver som smørring af madpakker, tilberedning af mad, stille varer på plads amt rengøring Vi forventer, at du kender til køkkenopgaverne beskrevet ovenfor bidrager efter anvisninger fra de faste ans Ansøgninger
Uuddannet rengøringsassistent med pædagogisk opgave
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Østjylland
Rengøringsstilling med særlig pædagogisk funktion 30 timer om ugen Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter søger en uuddannet rengøringshjælp til rengøring i funktioner over hele Bavnebjerg. Bavnebjerg er et botilbud for voksne mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Den pædagogiske støtte gives efter Servicelovens paragraf 85 og boligerne udlejes efter Lov om almennyttige boliger. Se evt. http://www.bavnebjerg.dk Som rengøringsmedarbejder, deltager du i et rengøringsteam på i alt 4 personer samt en leder. Det er rengøringsteamets fælles ansvar, at koordinere og fordele de rengøringsmæssige opgaver, der er over hele Bavnebjerg. Hver enkel er primært tilknyttet hver sin basis-enhed. Udover rengøringen, fordeles ansvaret i teamet
Programmør og systemudvikler
FAKTURASERVICE A/S
Midtjylland, Østjylland
Om virksomheden FakturaService.dk driver virksomhed inden for faktureringsbranchen. Virksomheden blev stiftet i 2005, i forbindelse med det offentliges krav om elektronisk fakturering. Vi er efter en længere årrække i nord-vestjylland, rykket til Skanderborg og i den forbindelse står vi til at miste nogle af vores medarbejdere. Vi er derfor på udkig efter nye ansigter til vores medarbejderskare. Om ansøgeren Vi ser gerne, at du som ansøger til denne stilling er en engageret person, som har gode programmeringsegenskaber. Du har gerne erfaring med programmering i PHP, Javascript, html, Jquery og MySQL. Vores servere er Linux-baserede, så erfaring med dette system vil være en fordel. Der lægges vægt på, at ansøgeren er selvdreven i sit arbejde
Kundeservicemedarbejder
FAKTURASERVICE A/S
Midtjylland, Østjylland
Om Virksomheden FakturaService.dk driver virksomhed inden for faktureringsbranchen. Virksomheden blev stiftet i 2005, i forbindelse med det offentliges krav om elektronisk fakturering. Vi er efter en længere årrække i nord-vestjylland, rykket til Skanderborg og i den forbindelse står vi til at miste nogle af vores medarbejdere. Vi er derfor på udkig efter nye ansigter til vores medarbejderskare. Om ansøgeren Vi ser gerne, at du som ansøger til denne stilling er en engageret person, som har gode kommunikative egenskaber. Du skal også gerne have erfaring med IT, da en del af arbejdet foregår på PC og scanner. Vi søger en, som er arbejdsivrig og klar på at spille en rolle i vores kundeservice og indscanningsafdeling. Opgaver Dine opgaver bliver
Barselsvikar til Hylke Skole, lærer
Hylke Skole
Østjylland
Hylke Skole søger en lærer til barselsvikariat pr. 1. april 2015. Hylke Skole (0.-2. klasse) er en anneksskole til Virring Skole beliggende i Hylke ca. 10 km syd for Skanderborg. Husets to lærere og tre pædagoger mangler en ny kollega fra marts 2014. Hylke Skole er rammen om 40 børns undervisning og fritidstilbud i 0.-2. klasse. Hylke Skole har fælles daglig ledelse med børnehaven Tusindfryd. Der bygges nye lokaler med forventet ibrugtagning 1. august 2015. Hylke Skole er lokalsamfundets samlingssted, og det er vigtigt at vores nye medarbejder kan se landsbyskolens muligheder og store værdi. Stillingen er på 37 timer/uge. Vores nye kollega kan lide arbejde med skolebegyndere både socialt og fagligt linjefag i matematik, idræt og natur/ teknik
Sosu-hjælper/ass. til pleje i Aarhus
BR SERVICE A/S
Østjylland
Brænder du for at gøre en forskel og ønsker du en meningsfuld hverdag? Vi søger modne, stabile og fleksible medarbejdere til faste stillinger i dagvagt, med fast weekend hver 3. uge. Det vil primært være pleje og rengøringsopgaver i private hjem i Aarhus og Skanderborg kommuner. Du vil få en fast kundekreds. Timetal efter aftale. Du skal være rigtig god til at tale, læse og skrive Dansk. Vi forventer: - Du er uddannet sosuhjælper/ass. - Du er ansvarsbevidst og pligtopfyldende. - Du er en moden person, der kan arbejde selvstændigt - God til at kommunikere, samt leverer en god service. - Du har kørekort og er villig til at bruge egen bil. - Du har godt humør og kan indgå i teams. Vi tilbyder: - Introduktion. - Selvstændigt job med faste kunder.
Værkstedsmedarbejder - V. Løwener A/S - Afd. Vest
V. Løwener A/S
Østjylland
Virksomheden er en handels- og distributionsvirksomhed grundlagt i 1889. Firmaet forhandler og servicerer tekniske produkter og løsninger til industrien, entreprenører, transportbranchen og den offentlige sektor i Danmark og på nærmarkederne. Den nye medarbejder skal primært fungere på værkstedet i Skanderborg afdelingen, hvor der monteres, repareres og serviceres på maskiner og tekniske produkter. Krav Håndværksuddannet med stor erfaring indenfor metalområdet, evt. mekaniker, smed eller klejnsmed og som har kendskab til hydraulik. Profil Udadvendt, mødestabil og selvstændig. Der er mange forskellige opgaver, så har man teknisk snilde, hænderne skruet rigtigt på, er jobbet spændende og afvekslende. Fuldtidsjob med omgående ansættelse. Der tilbydes
Salgssupporter til OTTENSTEN A/S
OTTENSTEN A/S
Østjylland
OTTENSTEN A/S i Skanderborg søger en ny medarbejder, som kan varetage rollen som intern sælger og som salgssupporter for udekørende sælgere. Virksomheden importerer og sælger professionelt værktøj og mindre maskiner til byggebranchen. Efter en stor udvidelse af salgsafdelingen, søges en salgsorienteret person, som kan fungere både som intern sælger og supportere sælgere og ledelse. Opgaver: Internt salg. Back up for udekørende sælgere. Modtage ordrer. Salgssupport internt. Marketing opgaver. Profil: Engagement. Erfaring som salgssupporter og gerne berøring med marketing. Kan tale med kunder. En person som gerne vil sætte sig ind i produkterne - så man kan vejlede kunderne med i de fleste spørgsmål. MS Office pakken og gerne kendskab til web
Social- og sundhedsassistent til aftenvagt i Frit Valg i Galten
Frit valg i Galten
Østjylland
Vi søger en social- og sundhedsassistent, 1 års vikariat på 30 timer fortrinsvis aftenvagter, med tiltrædelse snarest muligt. Vi forventer, at du vil spille en aktiv rolle i teamsamarbejdet arbejder engageret i forhold til nye tiltag ser muligheder frem for begrænsninger har fagligheden i højsædet reflekterer over din egen og andres praksis i samarbejdet med borgerne vil tage del i at arbejde med Skanderborg Kommunes værdier i samspil med borger, pårørende og samarbejdspartnere kan anvende IT. På vores arbejdsplads arbejder vi med borgeren i centrum hverdagsrehabilitering fokus på at bevare borgerens egne ressourcer høj faglighed teamsamarbejde, hvor respekt og dialog er nøgleord kompetenceudvikling delegerede opgaver fokus på arbejdsmiljø og
Medarbejder til den fælleskommunale Borgerrådgiver
Randers Kommune
Østjylland
Medarbejder til den fælleskommunale Borgerrådgiver Borgerrådgiver med flair for kommunikation, dialog og god forvaltningsskik Medarbejder til den fælleskommunale Borgerrådgiver for Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers og Skanderborg Kommune. Har du kendskab til den kommunale forvaltning, kan Borgerrådgiverne tilbyde dig et spændende og afvekslende job, hvor du skal bistå Borgerrådgiveren med at yde hjælp og vejledning til borgere, som er utilfredse eller ikke forstår den behandling, de har oplevet i det kommunale system. Borgerrådgiveren behandler klager fra borgerne over kommunens sagsbehandling og betjening. Borgerrådgiveren hjælper desuden borgerne på vej i klagesystemet og vejleder forvaltningerne om sagsbehandlingsregler, god forvaltningsskik
Pædagogiske medarbejdere
FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION STAINAGÅRD
Midtjylland, Østjylland
1 stilling på 37 timer, 1 stilling på 30 timer, samt tilkalder vikarer. De faste stillinger er tidsbegrænsede et halvt år, med mulighed for forlængelse. Stainagård er et bofællesskab for 7 voksne mennesker med psykiske lidelser. Vi lægger vægt på hjemlighed, varme, skønhed, harmoni og tålmodighed. Arbejdsopgaver: ADL træning.Kontaktperson.Skabe ro og rytme.Medicinhåndtering.Vedligeholde skønheden på stedet på stedet.Mange praktiske opgaver.Arbejdstiden vil være fordelt mellem dag, aften og sovende n Forventninger til dig: At du har en relavant uddannelse og erfaring.At du er et varmt og venligt menneske.At du kan bevare overblikket i kaotiske situationer.At du har interesse for læring og udvikling.At du kan håndtere at være alene medarbejder
Lagermedarbejder til LR PARTS DENMARK ApS - Styling af eksklusive biler.
LR PARTS DENMARK ApS
Midtjylland, Østjylland
LR Parts Denmark ApS har stor ekspertise på området og søger en ny medarbejder som kan indgå i teamet og varetage almindelige lageropgaver. Virksomheden udfører alle opgaver enkeltvis og i teams, hvor hver eneste detalje tillægges stor betydning for at opnå det bedste resultat. Faglig dygtighed og perfektionisme er et must! Profil: Gerne lager/logistikuddannet indenfor metalområdet, - auto/reservedele, elektronik e.l. Du er udadvendt og kan servicere kollegerne. Du er begejstret og engageret i dit arbejde, hvor du servicerer vore teknikere og sørger for, at der ved rettidig bestilling og samarbejde altid er reservedele til tiden. Du er dygtig til IT / web du søger selv dine informationer og deler din viden med teamet. Du holder god orden og
Demonstratør
RELATIONMEDIA A/S
Østjylland
Freelancer uden fast ugentligt timetal Er du et salgstalent med let til smil, sans for service og kunne du tænke dig en ekstra indtægt? - Så er du måske vores nye freelancemedarbejder! RelationMedia A/S søger nye dygtige medarbejdere til præsentation og salg af fødevarer og nonfood produkter. Kendetegnende for vores freelancere er, at de er loyale, kan lide at yde en indsats, er smilende og kan arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Som freelancer er du ambassadør for vores kunders brand. Din opgave består i at skabe en god oplevelse omkring produktet, formidle et konkret budskab og forsøge at øge salget. Du skal desuden kunne indgå i et godt og positivt samarbejde med butikken. Det er derfor afgørende, at du som person kan identificere
Vil du være en del af RelationMedias brandforce?
RELATIONMEDIA A/S
Østjylland
Er du udadvendt, smilende og troværdig? Hos RelationMedia samler vi på loyale medarbejdere, der yder en indsats, er smilende og udadvendte og som kan arbejde med frihed under ansvar, hvilket jobbet som brander kræver. Passer du på denne profil, så er det måske dig vi står og mangler Vi søger brandere rundt omkring i hele landet, der vil være en del af vores brandforce. Opgaverne er varierende og består af alt lige fra smagsprøver i supermarkeder til uddeling af vareprøver og brochurer på events, i storcentre og rundt omkring i gadebilledet o.lign. Som ansat i RelationMedias brandforce er du ambassadør for kundens brand. Dit job er, at skabe en god oplevelse omkring produktet, formidle et konkret budskab og forsøge at skabe et salg. Det er derfor
Værkstedschef/Værkfører til LR PARTS DENMARK ApS
LR PARTS DENMARK ApS
Østjylland
LR PARTS DENMARK udfører service, ombygning, renovering og styling af eksklusive biler, fortrinsvis Land Rover/Range Rover modeller. LR Parts Denmark ApS har stor ekspertise på området og søger en ny medarbejder som kan indgå i teamet, som delvis medarbejdende værkstedschef. Virksomheden udfører alle opgaver enkeltvis og i teams, hvor hver eneste detalje tillægges stor betydning for at opnå det bedste resultat. Faglig dygtighed og perfektionisme er et must! Profil: Uddannet Automekaniker eller indenfor metalområdet, som f.eks. maskiningeniør, maskinmester, klejnsmed, industriteknikker eller karrosserimager. Du kan tale med kunderne og yde seriøs vejledning og rådgivning. Du er begejstret og engageret i dit arbejde, hvor du som leder hjælper
Vil du være en del af RelationMedias brandforce?
RELATIONMEDIA A/S
Østjylland
Er du udadvendt, smilende og troværdig? Hos RelationMedia samler vi på loyale medarbejdere, der yder en indsats, er smilende og udadvendte og som kan arbejde med frihed under ansvar, hvilket jobbet som brander kræver. Passer du på denne profil, så er det måske dig vi står og mangler Vi søger brandere rundt omkring i hele landet, der vil være en del af vores brandforce. Opgaverne er varierende og består af alt lige fra smagsprøver i supermarkeder til uddeling af vareprøver og brochurer på events, i storcentre og rundt omkring i gadebilledet o.lign. Som ansat i RelationMedias brandforce er du ambassadør for kundens brand. Dit job er, at skabe en god oplevelse omkring produktet, formidle et konkret budskab og forsøge at skabe et salg. Det er derfor
Kontor- eller regnskabsassistent med C5 erfaring
BR SERVICE A/S
Midtjylland, Østjylland
BR Service A/S er en ejerledede virksomhed som beskæftiger sig primært med rengøring i private hjem og døgnhjemmepleje i forskellige kommuner i Midtjylland. Vi er i stor vækst, og derfor har vi nu brug for vores 2. medarbejder i vores bogholderiafdeling. Du tilbydes en travl og dynamisk arbejdsplads med et godt arbejdsklima, uformel og åben omgangstone, hvor vi sætter en ære i at levere stærke faglige resultater og service til tiden. Konkrete opgaver/ansvarsområde: Dataløn:Fuldstændig lønbehandling af 100 ans Fakturering i C5 Bogføring i C5 Lønrefusioner Beregning og indberetning Ansættelseskontrakter Pensionsoprettelser Månedsrapportering Erfaring med dataløn og Navision C5 er et krav. Navisionarbejdet er ca. 1/3 af jobbet. Som person er du
Sosu-hjælper til ren rengøring i Århus
BR SERVICE A/S
Østjylland
Brænder du for at gøre en forskel og ønsker du en meningsfuld hverdag? Det vil være rengøringsopgaver i private hjem i Herning og Silkeborg komunner. Du vil få en fast kundekreds. Timetal efter aftale. Du skal være god til at tale, læse og skrive Dansk. Vi forventer: - Du er uddannet sosuhjælper - Du er ansvarsbevidst og pligtopfyldende. - Du er en moden person, der kan arbejde selvstændigt - God til at kommunikere, samt leverer en god service. - Du har kørekort og er villig til at bruge egen bil. - Du har godt humør og kan indgå i teams. Vi tilbyder: - Introduktion. - Selvstændigt job med faste kunder. - Godt og sikkert arbejdsmiljø. - Kunder der værdsætter din hjælp. - Løn efter kvalifikationer. Har dette vakt din interesse, så send en ansøgning
Sosu-hjælper til ren rengøring i Herning og Silkeborg
BR SERVICE A/S
Østjylland
Brænder du for at gøre en forskel og ønsker du en meningsfuld hverdag? Det vil være rengøringsopgaver i private hjem i Herning og Silkeborg komunner. Du vil få en fast kundekreds. Timetal efter aftale. Du skal være god til at tale, læse og skrive Dansk. Vi forventer: - Du er uddannet sosuhjælper - Du er ansvarsbevidst og pligtopfyldende. - Du er en moden person, der kan arbejde selvstændigt - God til at kommunikere, samt leverer en god service. - Du har kørekort og er villig til at bruge egen bil. - Du har godt humør og kan indgå i teams. Vi tilbyder: - Introduktion. - Selvstændigt job med faste kunder. - Godt og sikkert arbejdsmiljø. - Kunder der værdsætter din hjælp. - Løn efter kvalifikationer. Har dette vakt din interesse, så send en ansøgning
Industrilakerer /pulverlakering
STEEL COATING STILLING A/S
Østjylland
Til vores malerafdeling søger vi en dygtig og fagligt stærk Industrilakerer Vi søger en erfaren industrilakerer, der sammen med de øvrige medlemmer at malerteamet kan varetage pulverlakeringen af vore kunders produkter. Vi forventer, du enten har en relevant faglig uddannelse eller erfaring fra lignende job Du skal være mødestabil, pålidelig og samarbejdsvillig, og du skal kunne arbejde selvstændigt såvel som i team. Tiltrædelse: Snarest muligt Antal timer: Fuldtid Personlige egenskaber Kvalitetsbevidst og grundig Struktureret og selvstændig Ordenssans Være god til at klare en travl og til tider hektisk hverdag Godt humør og lyst sind Effektiv og løsningsorienteret Henvendelse: Direktør Carsten Møller Tel: 20 60 03 09 Mail: cm@steel-coating.dk
KUNDESERVICEANSVARLIG TIL ILLUX.dk
ILLUX ApS
Østjylland
Kan du smile i en telefon og have mange bolde i luften på én gang? Er du en serviceminded problemløser, og kan du gøre kunder til ambassadører? Så har vi et vigtigt job til dig, hvor du får masser af ansvar og spændende udfordringer samt ikke mindst daglig kontakt med mange forskellige typer kunder. Lidt om os Vi er en kreativ printvirksomhed, som har specialiseret os i at designe og producere prints til specifikke målgrupper. Virksomheden er opdelt i 2 koncepter: Illux.dk Designer og producerer vægdekoration så som print på lærred, glas, alu og tapet samt plot af wallstickers mm. Målgruppen er private via webshopperne illux.dk, illux.se og illux.no, men vi har også mange erhvervsindretningsopgaver samt salg til møbelkæder og andre butikker.
Ambitiøs Office manager COO søges til dynamisk organisation.
NIZE EQUIPMENT ApS
Østjylland
Vi er en virksomhed, der har vækstet markant de sidste par år og med en fordobling af ans Både på de praktiske procedurer, men også det daglige arbejdsmiljø. Stillingen er nyoprettet, og du vil indgå i ledelsesgruppen med den administrerende direktør. Vi forhandler rolls royce modeller indenfor storformatsprintere og skæreborde, og den bedste service er vores vigtigste fokus. Derfor er det vigtigt, at du servicemindet går foran og har blik for, at styrke samarbejdet både i huset og eksternt. Stillingen: Vi søger en erfaren og engageret Office manager til at være overordnet ansvarlig for al administration, herunder indkøb, økonomi, service, IT og HR. Du får en væsentlig rolle i at sikre et tæt og godt samarbejde på tværs af afdelingerne for at
Experienced Flash Developer wanted !
SUNCORE INNOVATION A/S
Midtjylland, Østjylland
Creative individual required to join small company in Silkeborg who works with gaming brands in Europe. The candidate will need have to be very experienced in Flash development. Experience with Unity 3D or similar will be an advantage. You will be directly involved in developing new games for one of the biggest online bingo brands in Europe. This is a great opportunity for someone to grow with the business in an exciting and fast moving industry. Qualifications needed: Senior Flash developer Actionscript 3 WebGL Knowledge of digital design best practices and usability Good eye for successful design and strong g. rich media/video, augmented reality, mobile apps etc. Personal Skills: Creative Self-motivated Good time management skills, ability
Værkfører til Camping Center!
SILKEBORG CARAVAN CENTER ApS
Midtjylland, Østjylland
Vi har forrygende travlt, derfor søger vi en medarbejdende værkfører Arbejdsområde: Planlægning af arbejdsgangen på værkstedet Holde orden på værkstedet Kontakt til leverandører Reparation og klargøring af campingvogne Kundemodtagelse pr. telefon samt personligt Bestilling af reservedele Vores salg har sæsonudsving, så det må påregnes, at der i nogle perioder er rigtig travlt og i andre stille. Vi forventer: Du er faglært mekaniker Du er moden og serviceminded Du arbejder struktureret og kan have mange bolde i luften på samme tid Du er kundeminded og ved, at kunden er vores vigtigste ressource Du forstår at motivere andre gennem dit engagement Du er ikke bange for at give en hjælpende hånd Vi tilbyder: Et job i et team af dygtige og motiverede
Praksissygepleje søger sygeplejerske
Børnesygepleje v/ Mette Liltorp Stabell
Midtjylland, Østjylland
Praksissygepleje søger sygeplejerske der kan dække her og nu vagter hos de praktiserende læger i Region Midt. Praksissygepleje er et søsterselskab til Børnesygepleje. Praksissygepleje hjælper praktiserende læger, når praksissygeplejersken er fraværende eller sygemeldt for en kortere eller længere periode. Praksissygeplejersken klarer både selvstændige konsultationer, ekspedition ved skranken og telefonpasning. Du er: Erfaren og kan løse opgaver, såsom kontrol af patienter med kroniske sygdomme, vaccinationer, diverse undersøgelser som f.eks. blodprøver, graviditetsprøver, urinprøver, kontrol af blodtryk og blodsukker samt sårbehandling. Det er ligeledes en forudsætning at du har dansk autorisation. Vi tilbyder: Vikariater der kræver stor selvstændighed
Banner

Ofir banner

Nyheder fra job-i-skanderborg.dk


Ofir banner